درباره و تماس با ما

 

رضا محمدی هستم و از کودکی دوست داشتم انسان شایسته‌ای باشم. دوست داشتم به هر نحوی که شده به سایر انسان‌ها خدمت کنم و در پایان عمرم انسان‌های زیادی به خوبی از من یاد کنند.

این شد که زندگی افراد موفق و اثر گذار را مطالعه کردم. نکته اصلی که در بین همه آنها مشترک بود میل به یادگیری و آموزش بود.

تمامی افراد تأثیر گذار همواره در حال یادگیری بودند و در اصل نقطه قوت آنها در مقابل بقیه انسانها همین دانسته‌ها بود.

پس ‍ من هم دانستم برای اینکه زندگی خودم و انسانهای دیگر را بهبود ببخشم و بتوانم به آن ها خدمت کنم باید ابتدا بیاموزم و بیاموزم و بیاموزم.

و امروز خوشحالم که از یک انسان خجالتی که حق خودش را هم نمی‌توانست طلب کند به جائی رسیدم که توانستم در مقابل ۴۰۰ نفر به راحتی و با کمترین اضطراب سخنرانی کنم.

بهترین کمک به خودمان و کشورمان در شرایط کنونی این است که در حد توانمان تلاش کنیم تا زندگی خودمان و بقیه افراد را بهتر کنیم.

روز به روز خودمان را بهبود دهیم و به زندگی خودمان و بقیه افراد هم رنگی از پیشرفت بزنیم.

برای دعوت به سخنرانی می توانید به من ایمیل بزنید:

reza.mohammadise@gmail.com