تمام مطالب برچسب : موفقیت در سخنرانی
طراحی سخنرانی ۱

طراحی سخنرانی ۱

طراحی سخنرانی طراحی سخنرانی مثل طراحی ساختمان مهم است. اگر طراحی سخنرانی را مانند پهن کردن یک سفره غذای مفصل در نظر بگیریم برای اینکه این سفره با نظم و به زیبایی چیده شود باید هر کدام از قسمت ها در زمان خودش آماده و سرو شود. تصور کنید شخصی دسر را به جای پیش غذا سرو کند و شام اصلی را بعد از دسر و پیش غذا آماده کند. اینگونه آیا اشتهایی برای خوردن غذای اصلی وجود دارد و نکته بعدی اینکه آیا اینکار اهانت به میهمانان نیست؟! اگر سخنرانی خود را طراحی نکنید و بر اساس اصول ارائه ندهید انگار که دسر، سالاد ، شام و پیش غذا را جا به جا سرو کرده اید. در اینجا قصد […]