آخرین ویدیوها + همه ویدیو ها
آخرین مطالب
هنر متقاعد سازی چیست؟

هنر متقاعد سازی چیست؟

هنر متقاعد سازی چی هست؟ اگر بتوانیم شخصی را متقاعد کنیم که تصمیم مورد نظر ما را بگیرد در واقع ما از هنر متقاعد سازی برخورداریم اما هنر متقاعد سازی شرط هایی هم دارد اول او را مجبور به تصمیم گرفتن نکنیم دوم او بخواهد در سایر تصمیم ها هم به نظر ما اهمیت بدهد متقاعد سازی اوج ارتباط است و از مصدر قناعت می آید و معنی آن بسندگی ، سیری ، به ثمر نشستن و کامل شدن است این معانی نشانه هایی از پیروزی و رضایت مندی است. اگر بخواهم کلی تر بگویم متقاعد سازی هدف اساسی همه‌ی رفتار‌های ارتباطی است به همین خاطر است که من از متقاعد سازی به عنوان یک هنر یاد می کنم چه […]

1 6 7 8