تمام مطالب دسته بندی: برداشت ها من
کتاب برتری خفیف

کتاب برتری خفیف

برتری خفیف تنها کسی که سرنوشت شما را به آن تبدیل می کند،همانی است که خودتان تصمیم به بودنش می گیرید. در ابتدای کتاب جف یک مقایسه بسیار زیبا انجام می دهد. او از دو دوست با شرایط یکسان نام می برد و می گوید یکی فردی بسیار موفق و صاحب کسب و کار های متفاوت است ولی دیگری یک ولگرد ساحلی است که زمین های گلف افراد پولدار را کوتاه می کند. او بعد توضیح می دهد که در واقع این دو دوست یک نفر هستند و در واقع خود جف هستند. ولگرد ساحلی ابتدای داستان جف بوده که در یک روز آفتابی با دیدن اعضای ثروتمند زمین گلف به این نتیجه می رسد که آن ها هم مثل […]

1 2